Komitet ministara Saveta Evrope je 15. marta odlučio da izbaci Rusiju iz organizacije, kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu.

Sva plaćanja kompenzacija po odlukama Evropskog suda pravde biće isplaćivana u rubljama i jedino na račune u ruskim bankama.

Izmenama zakona predviđeno je i da presude Evropskog suda za ljudska prava više neće biti osnov za reviziju presuda ruskih sudova.

“Evropski sud za ljudska prava postao je instrument političke borbe u rukama zapadnih političara protiv naše zemlje. Neke od odluka su u direktrnoj suprotnosti sa Ustavom Rusije”, rekao je predsednik Dume VJačeslav Volodin.