Foto: BETA

Političar je izjavio da namerava da predloži predsednici Saveta Federacije Rusije Valentini Matvijenko da ojačaju međuparlamentarnu saradnju između dve države, čime bi se, po njegovom mišljenju, pomoglo da se izradi jedinstveni pristup u BiH prema Moskvi.

„Nameravam da izađem sa inicijativom o organizaciji aktivnije saradnje između parlamentarnih komiteta, što će nam pomoći da se pomogne međusobno razumevanje, izgrade sistemi bilateralne komunikacije i otvaranje vrata za povećanje ekonomske i kulturne saradnje“, rekao je Dragan Čović.

Među aktuelnim zadacima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom je, kako je naglasio, potreba da se postigne unutrašnja stabilnost za račun izgradnje odnosa između tri naroda države – Hrvata, Srba i Bošnjaka.

„Dok to ne uradimo, biće nam krajnje teško da izgradimo odnose sa drugim uticajnim državama, uključujući sa Rusijom. U vezi s tim, imamo šta da naučimo od Ruske Federacije“, naglasio je on.

Čović je konstatovao da je krajnje slab ruski uticaj u BiH, posebno na teritoriji muslimansko-hrvatske federacije BiH.