Savjet ministara

On je pojasnio da je za “gornji” dio trase auto-puta Sarajevo-Beograd, Srbija predložila kao kontakt tačku dionicu kod Kuzmina Sremska Rača-Rača, gdje će biti građen most preko rijeke Save.

“Za gornji dio ove trase Srbija je pripremila projektnu dokumentaciju prema ovoj kontakt tački, kao i njeno idejno rješenje i projektnu dokumentaciju”, rekao je Pejić.

On je dodao da je Ministarstvo, po zaprimljenom prijedlogu, organizovalo sastanak sa nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te gradskim institucijama u Bijeljini nadležnim za prostorno uređenje.

Prema njegovim riječima, konstatovano je da prijedlog Srbije nije u suprotnosti sa prostornim planovima Srpske i Grada Bijeljina.

“Grad Bijeljina u ovom trenutku priprema svoj novi prostorni plan. Utvrđeno je da taj novi most ne bi bio u suprotnosti sa novim prostornim planom grada. Na taj način riješeno je jedno prilično važno pitanje, a ono podrazumijeva kontakt tačku mosta, do koje će srpska strana graditi svoju dionicu tog auto-puta”, istakao je Pejić.

Pejić je izrazio nadu da će uskoro na sjednici Savjeta ministara biti potvrđeno da prijedlog Srbije nije u suprotnosti sa prostornim planovima u BiH, te dodao da se o gradnji novog mosta preko rijeke Save razgovaralo i sa nadležnima u Brčko distriktu.

Kada je riječ o “donjem dijelu” trase auto-puta Sarajevo-Beograd, a koji se odnosi na istočni dio BiH, Pejić je rekao da je tu situacija poprilično jasna.

“Srpska strana je skoro izgradila dionicu svog dijela auto-puta, a koja se poklapa sa našim dijelom. NJima nedostaje još 40 kilometara do graničnog prelaza Vardište”, rekao je Pejić.