Petar Đokić

“Mislim da potpredsjednik SDS-a Aleksandra Pandurević, ili već neko ko je za nju pripremio tu informaciju, nije uopšte ni slušala šta sam ja rekao”, kaže Đokić.

On je rekao novinarima u Pelagićevu da u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama postoje vrlo komplikovane procedure, posebno u dijelu kada se razmatraju žalbe, što jako dugo traje.

“A onda imamo problem kada se rješava po upravnom sporu koji su Rudnik i Termoelektrana /RiTE/ u Gacku pokrenuli nakon što je Odbor za žalbe BiH donio određena rješenja. Prema tome, ja nisam rekao da je problem sa Zakonom, nego u pogledu primjene zakona i onoga što on nalaže”, rekao je Đokić.

On je istakao da su to vrlo komplikovane i duge procedure koje često dovode do zastoja u realizaciji vrlo važnih projekata i prioriteta koje ti projekti imaju u sebi.

“Ja mislim da je to vjerovatno iskorišteno sa nekim drugim ciljevima da se to tako shvati kako je Pandurevićeva shvatila, a ja sam vrlo jasno rekao šta je cilj naše intervencije i mog odlaska u Gacko”, rekao je Đokić.

On podsjeća da je rekao da je Vlada odlučila i traži od rukovodstva RiTE Gacko da obezbijedi hitno preduzimanje svih mjera koje im stoje na raspolaganju, u skladu sa zakonom.

“Nas ne zanima kako će to oni raditi, šta će raditi. Važno je da poštuju zakone i da obezbijede normalnu proizvodnju i dovoljne količine električne energije, onoliko koliko je to bilansom za ovu godinu planirano”, rekao je Đokić.

Pandurevićeva je izjavila juče da nije tačna tvrdnja ministra Đokića da je Zakon o javnim nabavkama kriv za to što je rad Termoelektrane Gacko doveden u pitanje.

Pandurevićeva kaže da su, povodom ove tvrdnje ministra Đokića, ljudi iz energetskog sektora, “Elektroprivrede Republike Srpske” i Termoelektrane Gacko dostavili SDS-u kompletnu dokumentaciju koja govori suprotno.