Foto: Sensservis

Na sastanku sa rektorom ovog univerziteta Vladimirom Stefanovičem Litvinjenkom dogovoreno je da već 15. decembra prva radna grupa iz Rusije posjeti Univerzitet u Banjaluci tokom koje će biti utvrđeni načelni dogovori saradnje ova dva univerziteta.

U februaru naredne godine trebalo bi da bude potpisan Protokol o saradnji ova dva univerziteta, kojim je, između ostalog, predviđeno održavanje godišnjih konferencija, jednom u Banjaluci, jednom u Sankt Peterburgu s ciljem unapređenja te saradnje.

Ovim protokolom studenatima iz Republike Srpske bio bi omogućen upis na Gornji univerzitet u Sankt Peterburgu, shodno projektima koje Republika Srpska potpiše sa ruskim kompanijama poput “Gasproma”, “Zarubežnjefta”…

Studentima tehničkih fakulteta sa univerziteta u Republici Srpskoj biće omogućeno i da obavljaju praksu u Rusiji, kao i zajednički rad i razmjena nastavnog kadra, te pružanje pomoći profesorima iz Srpske pri objavljivanju naučnih radova.

Dodik je razgovarao i sa studentima iz Republike Srpske i Srbije koji studiraju na Gornjem univerzitetu /1773/ u Sankt Peterburgu.