Plaketa je uručena povodom 26 godina postojanja i rada Fonda za penzijsko i invalidsko odiguranje Republike Srpske.

Predsjedniku Republike Srpske plaketu je uručio direktor Fonda Mladen Milić.