U saopštenju iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH navedeno je da je Podžić ovom samovoljnom odlukom prekršio Ustav BiH.

U Ustavu BiH je izričito navedeno da je službeno /diplomatsko/ djelovanje prema drugim državama ili međunarodnim organizacijama sa pozicije/stava za koji državni funkcioner pripadajućeg ranga objektivno zna ili mora da zna da Predsjedništvo nije zauzelo stav ili nije ga odobrilo, odnosno da ne pripada obimu ovlaštenja koje mu je /prethodno: generalno ili ad hok/ dodijeljeno od Predsjedništva.

Takođe, ovaj jednostrani potez Podžića povlači disciplinsku i/ili krivičnu odgovornost prema Krivičnom zakonu BiH /Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Nesavjestan rad u službi/, Zakonu o upravi BiH /Odgovornost rukovodioca organa uprave i njegovog zamjenika/, te zakonima o Savjetu ministara, o ministarstvima BiH i Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH.

Prekršena je i Bečka konvencija o ugovornom pravu i to Član 46 – Odredbe unutrašnjeg prava u vezi sa sposobnošću za zaključenje ugovora i Član 47 – Posebna ograničenja na ovlaštenje da se izrazi saglasnost države, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je juče Srni da Podžić nije imao pravo da otkaže vojnu vježbu Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH na Manjači kod Banjaluke, jer to može da učini samo Predsjedništvo BiH.

On je naglasio da se Podžić nije ni obratio niti se konsultovao sa Predsjedništvom BiH.

– Očigledno je da se konsultovao sa Džaferovićem i Komšićem, jer ne mogu da vjerujem da bi on sam smio tako nešto da uradi – rekao je Dodik.