“I sa pozicije predsjedavajućeg Predsjedništva BiH snažno ću se zalagati da svi građani BiH mogu, u skladu sa Ustavom i drugim međunarodnim dokumentima, da ostvaruju svoja ljudska i građanska prava”, rekao je Dodik Srni.

On je naglasio da je posebna odgovornost u ostvarivanju svih prava u efikasnom i nepristrasnom funkcionisanju oba entiteta i zajedničkih organa BiH, koji treba da osiguraju najviši nivo međunarodnih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

“Zalagaću se da dostignemo najviša prava naroda u BiH i standarde ljudskih i građanskih prava, te učinimo sve što je potrebno da se, prije svega, poboljša ekonomski i socijalni položaj građana”, naglasio je Dodik.