– Imovina, što se tiče statusa imovine je vlasništvo Srpske. To je neprikosnoveno i o tome se ne može razgovarati i to neće biti na dnevnom redu – naglasio je Dodik.