“On traži pomoć svih političkih partija i odgovornost svih imenovanih isključivo Vladi, mada političari i političke stranke mogu da predlažu određene kandidate, shodno nekoj raspodjeli koju će on napraviti narednih dana kada čuje i druge ambicije”, rekao je Dodik.

On je napomenuo da je limit za sastav nove vlade u nekom brojčanom smislu činjenica da se tamo bira osam Srba, pet Bošnjaka i tri Hrvata.

“Nažalost, većina političkih partija iz koalicije raspolaže sa najviše Srba kandidata i sad je to mala poteškoća u pogledu tog usaglašavanja i kombinacija”, naveo je Dodik.

On ističe da je sada ključno pitanje kako nastaviti dalje.

“Republika Srpska u 2019. u odnosu na samo ovu godinu imaće manje 250 miliona obaveza po osnovu anuiteta za dospjele kredite vezano za obaveze do 1992. i poslije”, rekao je Dodik.

On je istakao da će to stvoriti okolnosti koje će omogućiti da budžet Republike Srpske funkcioniše na daleko bolji način.

“Mi smo podržali tu orijentaciju da se uspostavi nova struktura Vlade sa stanovišta ministarstava i drugih elemenata”, rekao je Dodik.