Sastanak će biti održan u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

Omladinska organizacija Republike Srpske je krovna republička omladinska organizacija i udruženje od javnog interesa za Srpsku.