“U skladu sa ovlaštenjem srpski član Predsjedništva raspolaže srpskom kvotom u diplomatsko-konzularnoj mreži i ja sam odlučio da uvedem neke nove ljude”, rekao je Dodik novinarima u Sarajevu.

On je naveo da je smijenjen i jedan broj ambasadora iz hrvatskog korpusa, dok su na nekim pozicijama koje pripadaju Bošnjacima izvršena imenovanja na ranije upražnjena mjesta.

Dodik je rekao da je sa druga dva člana Predsjedništva BiH sačinio sporazum o tome koja stalna ambasadorska mjesta i ona koja se rotiraju, pripadaju kojem narodu.

“Nas trojica smo sačinili sporazum, da bismo imali sređenu situaciju kada budu isticali mandati i da se svaki put ne lome koplja o tome šta kome pripada”, naglasio je Dodik.

On je ocijenio da je to usaglašen pristup i da je fer i za Republiku Srpsku.

Kada je riječ o popunjavanju upražnjenih ambasadorskih pozicija, Dodik je podsjetio na diplomatsku praksu da se ime novog ambasadora ne saopštava dok zemlja domaćin ne da agreman.

Komentarišući današnji sastanak predstavnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Nezavisnog odbora, Dodik je rekao da lično nema problema sa bezbjednošću.

On je dodao da je Predsjedništvo na današnjoj sjednici, kao pokrovitelj Zimskog olimpijskog festivala mladih /EJOF/, koji će u februaru biti održan u Istočnom Sarajevu i Sarajevu, dalo saglasnot da Oružane snage BiH mogu biti angažovane tamo gdje bude potrebno.