Sa lijeva na desno: Maximilian Kraus-Poslanik FPÖ u Parlamentu Grada Beča, Johann Gudenus- Šef Poslaničkog kluba FPÖ u Saveznom Parlamentu Republike Austrije, Milorad Dodik, Dante Cattaneo-Gradonačelnik, Cariano Laghetto-Član stranke LEGA Kandidat LEGA na predstojecim izborima za Evropski Parlament, Andrea Monti-Poslanik u parlamentu i Zamj. Predsjednika LEGA Nord u pokrajininskom parlamentu Lombardije

Dogoverano je da se intenzivira saradnja sve tri stranke, posebno u okviru medjusobne podrške na teme, proširenja EU, migrantske krize i zaštite evropskih vrijednosti te ekonomsko socijalnim temama.

Na sastanku su učestvovali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, poslanik Slobodarske partije Austrije u gradskom parlamentu Beča Maksimilijan Kraus /Maximilian Kraus/, šef Kluba poslanika Slobodarske partije u Saveznom parlamentu Austrije Johan Gudens /Johann Gudenus/, gradonačelnik italijanskog grada Karijano Lageta i kandidat Sjeverne lige na predstojećim izborima za Evropski parlament Dante Katano /Dante Cattaneo/, poslanik u parlamentu i zamjenik predsjednika Sjeverne lige u pokrajinskom parlamentu Lombardije Andrea Monti.

U nastavku ce u Beču biti održan sastanak izmedju predsjednika FPÖ HC Strache i predsjednika SNSD Milorada Dodika.