Nakon sastanka sa vršiocem dužnosti direktora Bolnice “Srbija” Nebojšom Šešlijom, kojem je prisustvovao i direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić, Dodik je rekao novinarima da je informisan o tome da je Bolnica priključena na pogrešan vodovodni sistem i da je sada treba priključiti na gradski vodovod, što zahtijeva neko vrijeme, o čemu prethodno rukovodstvo nije vodilo računa.

– Nećemo dozvoliti da ovo stane i u suštini sve će to biti rješeno – rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Foto: SRNA

Foto: SRNA

Dodik je napomenuo da je potrebno i edukovati kadrove za rad na novim aparatima, što traži vrijeme, dodavši da jedni idu u Banjaluku na obuku, a jedni to obavljaju u Bolnici Srbija.

– Izvinjavam se zbog kašnjenja jer mnoge stvari u vezi sa tim nisam znao, ali, u svakom slučaju, nećemo odustati”, istakao je Dodik i naglasio da se nada da će ubrzo u funkciju biti stavljena nova zgrada Bolnice Srbija.

Šešlija je potvrdio da je iskoristio priliku da Dodika upozna o problemima ove ustanove, potrebnim dodatnim sredstvima za rješavanje poteškoća koje imaju radnici koji su otišli ili odlaze u penziju, a nisu im uplaćeni doprinosi, kao i da preseljenje u novi bolnički objekat stvara dodatne troškove.

– Dobili smo obećanje od Dodika da će, kao i do sada što je pomagao, pokušati naći načine da pomogne u rješavanju svih problema u našoj ustanovi – rekao je Šešlija i dodao da će finansijska služba napraviti i dostaviti konkretne spiskove radnika i potrebnih sredstava za rješavanje ovih pitanja.

Dodik je danas razgovarao i sa načelnicima opština Kalinovik, Trnovo i Rogatica Milevom Komlenović, Dragomirom Gagovićem i Miloradom Јagodićem o onom šta je urađeno i šta će se dalje činiti nakon zime koja je pasivizirala mogućnost za investicije.

On je istakao da se u Rogatici sprovode dobre aktivnost, dok se u Trnovu mora stabilizovati stanje sa stanovišta finansija, ali je napomenuo da su bile neke investicije kroz program Vlade Srbije.

Kada je riječ o Kalinoviku, Dodik je naveo da je tamo tekući problem Dom zdravlja i Dom za stara lica.

– Investiciono-razvojna banka podržaće taj program jednim dijelom, a drugim ćemo obezbijediti novac kako bi se to završilo jer boravak starijih ljudi pokazuje da to ima opravdanje i svoju funkciju – rekao je Dodik.