Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu Željka Komšića da BiH danas “nije onakva za kakvu su se borili”, te da se nisu borili za kantone, entitete, entitetsko glasanje, Dodik je rekao da nosilac muslimanskog ratnog odlikovanja “zlatnog ljiljana” zaboravlja da se svi narodu u BiH nisu borili u građanskom ratu za ono za šta se on borio i za šta je u tim borbama bio odlikovan.

– Srbi i Hrvati sasvim sigurno nisu ginuli za centralizovanu državu u kojoj bi važilo pravilo jedan čovjek jedan glas, i u kojem bi Bošnjaci po prirodi stvari bili dominantna i nacionalna i politička struktura. Entiteti i kantoni su i nastali da bi se i Srbi i Hrvati osjećali ravnopravno u BiH, a mehanizmi koji im obezbjeđuju ravnopravnost nisu mehanizmi blokada, kako ih Komšić vidi, već mehanizmi koji garantuju da u BiH niko ne može biti preglasan, zbog čega je i izbio građanski rat 1992. godine – istakao je Dodik.

On je naglasio da kreatori Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH kao dijela tog sporazuma nisu dali za pravo Komšićevim ratnim ciljevima i zbog toga i jesu u Ustav ugradili mehanizme zaštite od preglasavanja.

– Sve dok Komšić u tim mehanizmima vidi instrumente blokade, a ne zaštitu ravnopravnosti, sjedi nelegitimno u Predsjedništvu i predstavlja bošnjački narod na mjestu hrvatskog člana, BiH će tavoriti ovako kako tavori. BiH je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i to je ne sprečava da bude i demokratska i građanska, ali je problem što Komšić građansko poistovjećuje sa centralizacijom BiH, koja je u proteklih 30 godina mimo Ustava i sprovođena – rekao je Dodik.

On je istakao da sve dok Željko Komšić u Srbima i Hrvatima vidi agresore i tuđe ekspoziture, a ne narode koji vijekovima žive u BiH i imaju ista prava na nju kao i Bošnjaci, BiH će trčati za svojim repom.