Sastanku prisustvuju predstavnici pomenutih udruženja, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić.

Na sastanku su predstavnici Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske, Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama “Dajte nam šansu Zvjezdice” Banjaluka, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka – Dnevni centar “Oniks”.

Prisutni su i predstavnici Udruženja za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti Banjaluka”, Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom “Moja luka” Banjaluka, Centra za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete” Banjaluka, Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” Banjaluka i Udruženja “Nova generacija” Banjaluka.

Iz Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske ranije je saopšteno da će konferencija za novinare povodom ovog događaja biti održana u 12.00 časova u Specijalnoj biblioteci za slijepa lica Republike Srpske, gdje se održava sastanak.

Populacija djece – lica sa poteškoćama u razvoju je najranjivija kategorija stanovništva i dodatne teškoće i ograničenja uzrokovana pandemijom znatno utiču na njihovo zdravlje i liječenje, socijalnu uključenost i ekonomsku sigurnost.

Takođe, udruženja koja brinu o njima su suočena sa teškoćama u smislu samoodrživosti i stabilnosti u radu.

Sastanku prisustvuju predstavnici pomenutih udruženja, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić.

Na sastanku su predstavnici Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske, Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama “Dajte nam šansu Zvjezdice” Banjaluka, Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka – Dnevni centar “Oniks”.

Prisutni su i predstavnici Udruženja za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlosti Banjaluka”, Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom “Moja luka” Banjaluka, Centra za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete” Banjaluka, Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” Banjaluka i Udruženja “Nova generacija” Banjaluka.

Iz Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske ranije je saopšteno da će konferencija za novinare povodom ovog događaja biti održana u 12.00 časova u Specijalnoj biblioteci za slijepa lica Republike Srpske, gdje se održava sastanak.

Populacija djece – lica sa poteškoćama u razvoju je najranjivija kategorija stanovništva i dodatne teškoće i ograničenja uzrokovana pandemijom znatno utiču na njihovo zdravlje i liječenje, socijalnu uključenost i ekonomsku sigurnost.

Takođe, udruženja koja brinu o njima su suočena sa teškoćama u smislu samoodrživosti i stabilnosti u radu.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime