Milorad Dodik

Ekonomisti poručuju da iznos od 500 evra prosječne plate nije nedostižan, ali upozoravaju da to mora biti zasnovano na zdravim osnovama, odnosno, prije svega, na privrednom rastu.

Novo povećanje plata biće rezultat novog smanjenja oporezivanja rada i plata, poručio je Dodik, istakavši da će uskoro uslijediti pregovori sa poslodavcima iz javnog i privatnog sektora. Gubici po osnovu poreskih prihoda bili bi, kaže, nadoknađeni povećanjem poreza na imovinu.

“Mislim da je to izvodljivo. Јa vjerujem da ćemo polovinom šestog mjeseca već stići da 500 evra prosječne plate”, istakao je Dodik.

Svako smanjenje poreskih opterećenja je dobrodošlo i biće preusmjereno u povećanje plata, odgovaraju iz Unije udruženja poslodavaca. Već od nove godine očekuju novo smanjenje zbirne stope poreza i doprinosa za 1,4 odsto. Poručuju, ipak, da na iznos plata utiču i drugi faktori.

“Smanjenje oporezivanja plata neće biti dovoljno za projektovani rast plate u Republici Srpskoj. U svakom slučaju, moramo razmišljati i u pravcu povećanja cijene naših proizovda, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, i sa druge strane, rast produktivnosti je treći način koji omogućava rast plata u Srpskoj”, rekao je sekretar Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić.

Osim podizanja cijena robe i usluga, u javnosti se moglo čuti i zagovaranje podizanja stope PDV-a, sa 17 na 19 odsto, kojim bi takođe bili nadoknađeni gubici po osnovu oporezivanja plata. Upravo su iz Unije udruženja poslodavaca, još prije pola godine, poručili da ozbiljnijeg poreskog rasterećenja plata ne može biti bez povećanja PDV-a.

“Neka računica da samo dva odsto povećanje stope PDV-a bi smanjilo poreze i doprinose na 52 odsto na neto platu, a onda bi to značajno omogućilo povećanje plata”, dodao je predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić.

Ako bi povećanje plata pratilo i povećanje stope PDV-a, standard građana ne bi ozbiljnije bio podignut, upozoravaju ekonomisti. Računica kaže da 1 odsto viša stopa PDV-a, znači rast životnih troškova od oko 4,5 odsto, tako da bi najavljeni rast plata od oko 11 odsto istovremeno pratili i viši troškovi za 9 odsto.

“Ono u suštini, na čemu mi treba da zasnivamo ovu nekakvu, da tako kažem reformu, prije svega kroz povećanje plata, samim tim i zaustavljanju odlaska ljudi iz Republike Srpske, jeste povećanje plata koje će svaki radnik osjetiti sa socijalnog aspekta. Ne da se povećaju plate sa jedne strane, sa druge strane povećaju troškovi. Samim tim, to povećanje jeste nominalno, ali nije realno”, pojasnio je ekonomski analitičar Predrag Duduković.

Sve najave o povećanju PDV-a za sada su, ipak, samo nezvanične. Sve će biti jasnije nakon formiranja vlasti na BH nivou, jer su izmjene i kreiranje zakona iz oblasti indirektnih poreza u nadležnosti Savjeta ministara, Parlamenta BiH i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Ako bi stopa PDV-a ostala nepromijenjena, najavljeni rast plata bio bi značajan korak u podizanju standarda stanovnika i usporavanju njihovog odlaska, smatraju analitičari. U suporotnom, tek kozmetička mjera.