Foto: RTRS

Јa sam predložio, moje kolege se nisu saglasile sa tim prijedlogom – rekao je Dodik za Nezavisne.

Predsjedništvo BiH je danas na telefonskoj sjednici usvojilo budžet za finansiranje institucija BiH za ovu godinu i međunarodnih obaveza BiH.

Taj dokument sada će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Međutim, s obzirom da PS BiH ne funkcioniše zbog blokade Savjeta ministara, vjerovatno će ovaj dokument samo stajati u parlamentu.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966.000.000 KM, što je za 16.000.000 KM više nego 2018. godine, a servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Savjet ministara u tehničkom mandatu usvojio je 23. jula odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period jul-septembar.