Dodik je na konferenciji za novinare rekao da je odlučujuće za djelovanje na nivou BiH činjenica da član 3 Ustava BiH kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri naroda i da Republika Srpska, bez obzira na nasilje visokog predstavnika, nije dala saglasnost da se taj član mijenja.

“Oni će reći da to nisu uradili, ali nizom zakona koje su nametnuli, pokušali su da Predsjedništvu uzmu obilježje upravo BiH, namećući i donoseći zakone za različite organe. Oni su pokušali da udalje Predsjendištvo kao organ koji kontroliše i daje naloge svim drugim organima na zajedničkom nivou kako će djelovati”, naveo je Dodik.

Dodik je napomenuo da će poštivanje člana 3 biti suština njegovog političkog rada i rada u Predjsedništvu.

On je rekao da želi da se primijeni Ustav BiH Aneks 4 Dejtonskog sporazuma koji je jasno utvrdio nadležnosti organa na zajedničkom nivou i da će upotreljavati i tražiti od svih sasradnika iz Republike Srpske da upotrebljavaju termin “zajednički nivo” jer je tako i predviđeno.

“Želim da obezbijedim da sa svojim kolegama radim u skladu sa onim što je napisano, a ne šta su nečije želje.