– Samo održavanje konferencije do kojeg je došlo bez obzira na trenutnu situaciju pokazuje da ne postoji kriza koja može spriječiti iskrene partnere da razgovaraju o modelima svoje buduće saranje – istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH zahvalio je Evropskoj uniji na pomoći, koju je pružila svim zemljama zapadnog Balkana u borbi protiv korona virusa, kao i finansijskoj podršci ekonomskom oporavku nakon pandemije, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

– Imajući u vidu da se većina zemalja članica trenutno suočava sa teškim izazovima koji, između ostalog, uključuju i međusobno poljuljano povjerenje, srpski član Predsjedništva BiH smatra da je usvajanje Deklaracije veoma značajno za jedinistvo EU, ali izražava umjereno razočarenje što je Deklaracijom umjesto nedvosmislene podrške ‘perspektivi članstva’, potvrđena ‘podrška evropskoj perspektivi zapadnog Balkana’ i smatra da je zajednička budućnost koja će uvažiti sve sličnosti i specifičnosti partnera ono čemu se mora jače težiti – naglašava se u saopštenju.

Dodik je ocijenio da je građanim zemalja zapadnog Balkana potreban novi jak impuls koji će vratiti vjeru u zajedničku evropsku budućnost i podsjetio da građani smatraju da nakon bezviznog režima, koji je omogućen svim zemljama zapadnog Balkana, nije bilo koraka koji bi imali sličnu ili istu snagu.

Srpski član Predsjedništva podsjeća da je u nekoliko navrata izrazio javnu zahvalnost EU, ali i pojedinačno njenim članicama koje su pomogle u borbi protiv pandemije i zemljama koje nisu članice EU, a čija pomoć je takođe bila značajna i blagovremena.

Ova pandemija pokazala je i jedinstvo ne samo evropskih već i najznačajnijih evroazijskih partnera i da se i ova kriza može posmatrati kao šansa da na tragu solidarnosti koja je među svima njima pokazana, počne jačanje postojećih veza.

Srpski član Predsjedništva smatra da je potrebno obezbijediti širu koaliciju na međunarodnom planu i ojačati globalna partnerstva kako bi se poboljšala sajber bezbjednost, a da je osnova za ovu platformu uključivanje svih relevantih partnera.

Srpski član Predsjedništva BiH cijeni da su zemlje zapadnog Balkana dale značajan doprinos u očuvanju mira učešću u operacijama i misijama EU, ali da “potpuno uključivanje” zapadnog Balkana u spoljnopolitičke stavove EU bi trebalo da je dvosmjeran proces koji između ostalog podrazumijeva uvažavanje stavova zemalja zapadnog Balkana po određenim pitanjima.

– Srpski član Predsjedništva zaključuje da nas je ova kriza naučila da nema ‘malih’ i ‘velikih’, ‘razvijenih’ i ‘nerazvijenih’, ‘članova’ i onih koji to nisu, već da postoji jedna Evropa, ona koja ima iste probleme i ista rješenja, kao i prijatelje koji su tu da pomognu onima koji su najugroženiji i da to nikada ne smije biti zaboravljeno – navodi se u saopštenju.