– Narednih dana biće formiran tim za procjenu štete uzrokovane sušom, koji će predložiti mjere koje treba preduzeti – napisao je Dodik.