Dodik je istakao da će već idućeg ponedjeljka, 19. novembra, početi procedure formiranja institucija na nivou Srpske, tako što će biti održana konstitutivna sjednica Narodne skupštine, a veoma brzo doći će, imajući u vidu konfiguraciju parlamentarne većine i do određivanja mandatara u formalnom smislu i formiranja nove vlade.

On je naveo da se time stvaraju uslovi da se počne raditi na nekim godišnjim važnim dokumentima.

Dodik je nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a, rekao da se
i na nivou Republike Srpske ukazuje potreba da saradnja HDZ-a i SNSD-a bude veoma dobra jer HDZ ima potpredesjednika Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, saradnja će se odvijati još na dva nivoa, a to je Vijeće naroda, gdje će HDZ i SNSD imati određene pozicije, kao i na nivou Vlade Srpske, gdje će se razgovarati o po principu ravnomjerne zastupljenosti – HDZ-u jedan član Vlade, a da se u kapacitetu, ukoliko do toga dođe, na nivou Federacije BiH razgovara o tome da HDZ svoj kapacitet prepusti SNSD-u.

Prema njegovim riječima, sada je to moguće, prošli put nije bilo moguće, jer HDZ nije imao manevarskog prostora za to.

“Mislim da saradnja ove dvije političke partije, koje su ostvarile kapitalan izborni rezultat, koji je sa stanovišta HDZ-a maksimalan i istorijski, ali činjenica da iz HDZ-a nije izabran član Predsjendništva BiH, ne sprečava HDZ da na svim drugim nivoima vlasti bude reprezentativan i mi to tako i razumijemo”, rekao je Dodik.

On je dodao da je HDZ reprezentativni politički predstavnik hrvatskog konstitutivnog naroda u BiH i da radi toga SNSD sa njim sarađuje i razgovara.

Dodik je naveo da su danas razgovarali i o drugim segmentima, na kantonalnom nivou, kao i o pitanju potvrđivanja konstitutivnosti Srba u kantonima gdje to do sada nije urađeno.

“Obaviješten sam da je na nekom nivou već utvrđena komisija koje se već bavi tim pitanjem i želimo da to pitanje sklonimo sa dnevnog reda da ne bi bilo predmet spekulacija, a, opet, u skladu sa ustavnim i proceduralnim mogućnostima”, naglasio je Dodik.

On je dodao da su razgovarali i o saradnji koja je veoma dobra na nivou Brčko distrikta, gdje SNSD i HDZ zajedno funkcionišu i daju dobre rezultate.

Što se tiče FBiH, Dodik je istakao da je SNSD zainteresovan za adekvatno predstavljanje srpskog naroda u Domu naroda FBiH i da odbacuje bilo kakve spekulacije u vezi sa dosadašnjim pristupom.

Dodik je poručio da SNSD neće dopustiti da se konstituiše Dom naroda FBiH bez potpune popune srpskih predstavnika, kako Ustav predviđa, što znači 17 srpskih delegata, koji će morati biti unutra “šta god ko i kako o tome mislio”.

On misli da je bila degradirajuća, nepotrebna i loša poruka bošnjačke vladajuće elite da nikada do sada srpski klub u Domu naroda FBiH nije bio popunjen.

Dodik je dodao da će SNSD podržati svako rješenje koje omogućava taku vrstu popune.

“Mi se zalažemo za to da srpski politički predstavnici u FBiH imaju svoj potpuni kapacitet, a on podrazumijeva da bez spekulacija Srbi tamo gdje ih ima najviše u FBiH imaju pravo na najveći nivo političkog zastupanja”, rekao je on.

Dodik kaže da će SNSD, ukoliko se suoči sa bilo kakvom politikom koja ne popunjava kompletno Klub Srba u Domu naroda FBiH, adekvatno reagovati na svim nivoima o tom pitanju.

“Ovaj put će to morati da bude. Ovo nije nikakav ultimatum, to je ustavna obaveza. Sve do sada je to bila ustavna prevara. Mi ćemo učiniti sve da se to ispoštuje. Ja ne mogu da utičem na političku konfiguraciju Doma i srpskog kluba, ali mogu da utičem na to da on ima svoju potpunu popunu”, istakao je on.

Dodik je zahvalio Čoviću za konstitutivan pristup koji su danas imali i vjeruje da, ukoliko bi se na nivou BiH stvorila ovakva atmosfera, to bilo ohrabrujuće.