Dodik je rekao da je postojeći Poslovnik sasvim dobra osnova, ali da je očigledno potrebna izrada novog teksta.

On smatra neophodnim da se preduzmu određene mjere zbog čega je cilj da se izradi novi Poslovnik, na kojem radi radna grupa.