Dodik je rekao novinarima u Sarajevu da će godine koje dolaze biti teške u pogledu rasta ekonomije, kako u Evropi, tako i u svijetu, jer mnogi najavljuju čak i teže ekonomske godine nego što su bile ranije.

Predsjedavajući Predsjedništva smatra da se u BiH mora što prije sjesti i pokušati naći odgovor ili barem dati smjernice kojim putem će se zemlja kretati, kako bi se odgovorilo na ekonomske izazove.

“Poznato je da je rast ekonomije BiH produkovan činjenicom da je povećan izvoz na tržište zapadne Evrope. Ako vidimo da su neka tržišta u zastoju, to govori da će se to desiti i kod nas”, rekao je Dodik, te dodao da se u BiH mora naći i odgovor ukoliko bi došlo do recesije u zemlji.

Govoreći o “Ekonomskom forumu BiH 2019” koji se održava u Sarajevu, Dodik je rekao da je ovaj skup dobra prilika da se traga za odgovorima na ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji, kao i da se razgovara o odnosima BiH prema regionu, ali i cijeloj Evropi, pa i svijetu.

“Mislim da ovakve teme treba da se nađu na raznim forumima u BiH, te da se u tom pogledu traga zajedno sa naučnom, stručnom, poslovnom zajednicom, pa i sa vlastima u zemlji, kako bi se došlo do najboljih odgovora na izazove i pitanja koja su prisutna i interesuju svakog čovjeka”, istakao je Dodik.

Govoreći o obrazovanju u BiH, Dodik je rekao da je ono osnova u svim razvojnim planovima, odnosno postavlja se kao jedno od najvažnijih pitanja, te naglasio da se obrazovanje mora reformisati, jer će zemlja u svim sektorima izgubiti korak sa regionalnim tržištima, što bi moglo predstavljati dodatni problem u budućnosti BiH.

“Potrebno je uzeti najbolje prakse koje su već prisutne u EU i svijetu, te ih prilagoditi uslovima u BiH. Ovo što nam je nametnuto u proteklih 15 godina pokazalo se kao promašaj”, smatra Dodik.

Prema njegovim riječima, u BiH ima mnogo privatnih fakulteta koji sada daju sertifikate i diplome licima koja nemaju znanja, a koji vrše pritisak na javni sektor i na taj način privredu i zemlju vuku nadole.

“To se mora prekinuti. Zagovaram da se u toku ljeta donese zakon o visokom obrazovanju u BiH i da se uspostavi novi sistem visokog obrazovanja, sa većim stepenom odgovornosti i prilagodljivosti tržištu”, rekao je Dodik.

Što se tiče bankarskog sektora u BiH, Dodik je naveo da činjenica da Centralna banka BiH i danas funkcioniše u uslovima kakvi su bili nametnuti prije više od 20 godina, govori o tome da ništa nije učinjeno da se Banka prilagodi potrebama u BiH.

“Centralna banka nije u funkciji jačanja privrede i ima samo jednu, monetarnu funkciju – da prepisuje obaveznu rezervu koju moraju imati komercijalne banke i ničim se više ne bavi”, rekao je Dodik.

On smatra da postoji prostor da se to redefiniše i stavi u funkciju razvoja privrede u BiH.