screenshot
“Afere u okviru Haškog tribunala o kojima smo mogli da svjedočimo u posljednje vrijeme u vezi sa procedurama nestanka dokaza i mnogo čega drugoga što je izašlo u javnost putem ljudi koji rade u sudu i sudija koje su tamo radile, sigurno nije doprinos povjerenju u odluke koje je taj sud i ranije donosio i koje će donositi ubuduće”, rekao je Dodik danas novinarima u Banjaluci.
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da, poučena ranijim iskustvima, uopšte nije optimista kada je riječ o pravosudnim odlukama međunarodnog suda u Hagu, kao i onim koje se donose na nivou BiH, jer do sada nije vidjela nijednu presudu koja je služila pomirenju ili pravdi.
“Nažalost, međunarodno sudovanje, vrlo često i ono na nivou BiH išlo je po jednoj matrici. Uglavnom ste imali političke odluke koje su prethodno donesene, odnosno pravljen je politički okvir koji se onda popunjavao pravnim, pravosudnim odlukama”, istakla je Cvijanovićeva.
Ona je rekla da je rezultat toga ogromno nepovjerenje u sudstvo, kao i situacija u kojoj nije dostignuto veće međusobno pomirenje niti ima veće kohezije u BiH, što je prioritetno trebalo da bude cilj uspostavljanja takvih sudova.
Cvijanovićeva je podsjetila da je je u BiH mnogo godina retroaktivno primjenjivan Krivični zakon iz 2003. godine na djela koja su se dogodila tokom rata i odnosila su se uglavnom na srpske počinioce, a kada je riječ o počiniocima iz drugih naroda onda se primjenjivao Krivični zakon bivše SFRJ koji je i bio na snazi i trebalo da bude primjenjivan za djela koja su bila počinjena u tom periodu kada je zakon i bio važeći.
Ona je rekla da je Srpska mnogo puta ukazivala da je BiH jedini prostor gdje se retroaktivno primjenjuju zakoni i da je trebalo mnogo godina da bi se stiglo do suda u Strazburu da bi neko rekao da to nije u redu, ali su i pored toga institucije na nivou BiH odbijale da provode rješenja u skladu sa tim sudom.
Izricanje drugostepene presude Karadžiću zakazano je za 20. mart u 14.00 časova.
Drugostepena presuda biće izrečena nakon što su razmotrene žalbe odbrane i tužilaštva na prvostepenu, kojom je 2016. godine Haški tribunal osudio Karadžića na 40 godina zatvora.
Suđenje Radovanu Karadžiću počelo je u oktobru 2009. godine, a 24. marta 2016. godine donesena je prvostepena presuda, na koju su se žalili i odbrana i tužilaštvo.
Karadžić je uhapšen u Srbiji 21. jula 2008. godine, a 30. jula prebačen je u Haški tribunal.