– Srpska je ekonomski stabilna i njen budžet je stabilan. Izvršavamo sve obaveze i Republika Srpska nema izazova koji bi mogli da ugroze njeno funkcionisanje  – poručio je Dodik.

Istakao je da je prosječna plata 556 evra sa tendencijom rasta.

– Ukupna zaduženost je 43,7 odsto BDP za 2022, a stanje javnog duga je 36,6 odsto, što govori da je Republika Srpska nisko zadužena. Mi danas imamo najveći broj zaposlenih ikada u Srpskoj – poručio je Dodik.

Cijelu konferenciju za novinare možete pogledati u videu: