On je oglasio inicijalnu ponudu za kupovinu ove digitalne valute po osnovu prethodnog upisa. U pitanju je emisija 7.700.000.000 pojedinačnih jedinica DVL, a ukupna emisiona vrednost DVL iznosi 7.700.000 dinara (65.254 evra).

Kako je navedeno na sajtu digitalne valute „Lazar“, ona će se nuditi na prodaju putem oglasa u štampanim i elektronskim medijima, u količini koja je umanjena od ukupne količine digitalne valute „Lazar“. Reč je o, objašnjava izdavalac, nadoknadi usluga sticaocima digitalne imovine licima koja „rudare“ ovu digitalnu imovinu po osnovu Zakona o digitalnoj imovini. Od ukupnog broja izdatih jedinica digitalne valute – „Lazar“, odnosno od 7.700.000.000 jedinica, za proces tzv. „rudarenja“ je predviđeno izdvajanje i prenos na sticaoce u količini do 2.200.000.000 „Lazara“.

Izdavalac navodi i da će u cilju širenja tražnje za DVL, do 2.500.000.000 jedinica ove valute pripisati novim korisnicima DVL bez naknade, tzv. „Lazareva česma“.

Za slobodan upis i prodaju po osnovu upisa izdavalac je izdvojio 3.000.000.000 jedinica DVL, po povlašćenoj, emisionoj ceni od 0,001 dinar za jedan DVL. Minimalni iznos za prijavu kupovine određuje se u iznosu od 10.000 dinara i maksimalnom iznosu od 100.000 dinara.

Kako je navedeno u tekstu oglasa, upis zainteresovanih investitora za kupovinu DVL vrši se do 14. jula 2021. godine, prijavom na mejl adresu izdavača. Izdavalac se obavezuje da investitorima u DVL otvori tzv. „digitalni novčanik“.

Napominje se i da će takozvano „sekundarno trgovanje“ digitalnom imovinom biti moguće kada se konstituišu i počnu sa radom pružaoci usluga povezanih sa digitalnom imovinom.

Zainteresovani investitori u DVL mogu ostvariti slobodan uvid u „beli papir“ na veb sajtu izdavaoca, prenosi B 92.