Foto: SRNA

Tegeltija je na današnjem sastanku u Sarajevu sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem i premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem naglasio da je, imajući u vidu težinu i obim posljedica pandemije, kao i neizvjesnost vremenskih i svih drugih parametara u vezi sa pandemijom, od velike važnosti da svi nivou vlasti u BiH definišu paket mjera za ublažavanje njenih posljedica, te da se kroz djelovanje nedavno formirane Grupe za socio-ekonomski odgovor na pandemiju virusa korona obezbijedi efikasna koordinacija definisanja socio-ekonomskih mjera.

– Na sastanku je usaglašeno nekoliko urgentnih mjera koje će već početkom naredne sedmice, u skladu sa inicijativama Republike Srpske i Federacije BiH biti razmatrane od Savjeta ministara, a odnose se na usvajanje nove Odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30 odsto kao hitan odgovor i pomoć privredi u BiH, a koja će važiti najmanje godinu dana – saopšteno je iz Savjeta ministara.

U saopštenju se dodaje da je dogovoreno i da Savjet ministara razmotri izmjenu Odluke o posebnim uslovima za ulazak stranaca u BiH kojom će se odobriti ulazak stranaca koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da putuju u BiH /proizvodne aktivnosti, realizacije remonta, prijem i odobravanje proizvoda za izvoz…/, uz propisivanje i poštovanje posebnih zdravstveno-epidemioloških procedura za ovakve slučajeve od nadležnih institucija.

– U kontekstu zajedničkog i koordinisanog odgovora na socio-ekonomsku krizu prouzrokovanu virusom korona, učesnici sastanka su se usaglasili da će se u budućem periodu ubrzano raditi na definisanju mjera, te zajedničkom nastupu prema međunarodnim finansijskim institucijama kako bi se zajednički obezbijedila povoljna finansijska sredstva i pokrenuo veliki investicioni ciklus u BiH i na taj način ojačao oporavak privrede – naglašava se u saopštenju.