Na dnevnom redu sjednice je i informacija o projektu “Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac-Doboj-Rječica /granica Republike Srpske/FBiH/” na Koridoru “Pet ce” kroz Republiku Srpsku.

Pred ministrima će se naći i informacija o sprovođenju kampanje “Јačanje medijske pismenosti kod djece u Republici Srpskoj”, kao i informacija o projektu integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine.

Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje informacije o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prvo polugodište 2018. godine.