Cvijanovićeva je istakla da je takvih poziva putem medija već bilo, te da SNSD vidi potrebu da Republika Srpska u Sarajevu ima usaglašen stav.

Odgovarajući na pitanje o ranije najavljenim izmjenama Krivičnog zakonika, Cvijanovićeva je istakla da postoji potreba da se u njega ugrade kaznene odredbe za funkcionere iz Srpske na zajedničkom nivou koji se ponašaju mimo zakona i Ustava i koji se u ime Republike odriču nadležnosti.