“Mukotrpno smo se borili da odbranimo pozicije Republike Srpske na pravnom, političkom, ekonomskom, socijalnom i finansijskom terenu. Ne postoji nijedna godina u ovih 27 da smo bili lišeni opterećenja i problema, ali svaki smo riješili i prevazišli”, rekla je Cvijanovićeva novinarima.

To govori, kaže ona, da je Republika Srpska vitalna, osviještena, spremna da brani svoje potencijale, pravo na stav, slobodu, mišljenje, političko djelovanje i organizovanje političko-ekonomskog života, uz njegovanje i jačanje svojih institucija.

“Biće još izazova i u tom smislu ne treba da budemo naivni. Međutim, to će ojačati volju naroda da se očuva i odbrani Republika Srpska”, naglasila je Cvijanovićeva.

Sutra se navršava 27 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, jednog od najvažnijih konstitutivnih akata, koji su bili osnov za njeno stvaranje.

Skupština srpskog naroda u BiH, koja je osnovana 24. oktobra 1991. godine nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje SR BiH, donijela je desetak konstitutivnih akata koji su bili ustavnopravna osnova za stvaranje Republike Srpske ali dva su najbitnija – Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske.

Skupština srpskog naroda BiH Deklaraciju je donijela 9. januara 1992, a Ustav 28. februara iste godine.