Cvijanovićeva je istakla da vjeruje u veliku pobjedu ovog koalicionog bloka, koji promoviše koncept izgradnje, za razliku od drugog političkog bloka koji promoviše koncept razgradnje Republike Srpske.

Ona je rekla da su u prethodnom periodu dokazali da mogu da brane interese Republike Srpske kada je riječ o očuvanju njenih ustavnih nadležnosti, njene snage i snage njenih institucija, ali i da paralelno s tim postižu rezultate na ekonomskom planu.

Cvijanovićeva je ocijenila da mnogo toga ne bi bilo moguće da nije bilo tog jakog bloka u Narodnoj skupštini Republike Srpske, te podsjetila na povećanje plata i penzija, porast budžeta za poljoprivredu, kao i na o jednokratnu pomoć koja će tek biti podijeljena penzionerima u visini od 100, 50 ili 30 KM.

Ona je navela da su zajedničkim naporima i trudom uspjeli da se investira širom Republike Srpske, ali i da zahvaljujući uštedama imaju na raspolaganju više od 120 miliona KM koje sada plasiraju za realizaciju važnih projekata.

Cvijanovićeva je podsjetila i na opterećenja koja su, kako je navela, dolazila sa nivoa Sarajeva i Saveza za promjene.

“Članice partije tog Saveza radili su protiv interesa Republike Srpske i protiv interesa njenih građana, institucija, samim tim što su uspijevali da u određenom periodu blokiraju ogromna sredstva koja su namijenjena Republici Srpskoj”, rekla je Cvijanovićeva, koja je prisustvovala konvenciji Ujedinjene Srpske u Banjaluci.

Ona je ocijenila da je riječ o “jednom tragičnom i ružnom periodu u političkom istorijatu”, jer je bilo i izbjegavanja određenih procedura, ostavljanja institucija Republike Srpske po strani, neusaglašavanja stavova.

“Ovi izbori su prilika da se to sve promijeni i nama je u interesu i potreba je i interes Republike Srpske da ima jednu homogenu vlast na nivou Republike Srpske i na niovu BiH”, rekla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o boračkim kategorijama, Cvijanovićeva, koja je i premijerka Srpske, napomenula je da je u proteklom periodu bilo izdvajanja za stambeno zbrinjavanje, za povećanje invalidnina, iznosa za borački dodatak, te podsjetila na programe podrške zapošljavanju koji su bili namijenjeni i za demobilisane borce, ratne vojne invalide i članove porodica poginulih boraca.

Ona je podsjetila na nedavno uvedenu mjera da bi se zaštitila kategorija boraca koji su napunili 65 godina starosti, a nemaju 15 godina osiguranog staža, koji će će dobiti svoju naknadu u visini minimalne penzije.

“Sve što bude novca na raspolaganju, uvijek kroz razgovore i dogovore može se utvrditi koja je to formula da se pomogne ranjivim kategorijama”, zaključila je Cvijanovićeva.