Cvijanović je navela da je do sada mnogo puta vidjela da ovakvi procesi služe kao mašine za pranje biografija onih koji bi trebalo da budu najžešće kažnjeni.

– I sada očekujem da će biti tako – rekla je Cvijanović na Јahorini.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 10 lica u predmetu “Dobrovoljačka”, osumnjičenih da su 3. maja 1992. godine u Sarajevu izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj ЈNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Optužnica je podignuta protiv Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahta, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Јusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiška.

Optuženi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama, zajedno sa svojim podređenima, planirali, podstrekavali i izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj ЈNA, pod pratnjom mirovnih snaga UN.

Iz Tužilaštva BiH je saopšteno da se prikupljeni dokazi odnose na stradanje osam identifikovanih žrtava, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja, ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani.