Željka Cvijanović

Sumirajući period petogodišnjeg mandata Cvijanovićeva je podsjetila na povećanje penzija, veći agrarni budžet, brojne mjere koje obuhvataju porodilje, borce i osjetljive kategorije. Poručuje, ovakav trend biće nastavljen i nakon izbora.

Budžet Republike je stabilan, a iz toga su proistekla razna povećanja – agrarni budžet je tako povećan sa 60 miliona na 71 milion, kaže premijerka Željka Cvijanović. Penzije su prevedene na trezor, što je omogućilo redovnu isplatu, uslijedila su i povećanja, ukupno oko 20 odsto. Novo uvećanje slijedi već početkom godine, a u naredna dva mjeseca biće povećana i najniža penzija.

“Zadovoljna sam što smo uspjeli usvojiti sad i ovaj set zakona kojima ćemo omogućiti da svaki zaposleni radnik dobije povećanje. To ne bismo mogli da radimo da nemamo stabilne javne finansije, da nemamo dobro projektovan budžet”, rekla je Cvijanović.

Uz mjere i plan za zapošljavanje nastaviće se i trend povećanja broja zaposlenih, kaže Cvijanovićeva. Realizovani su brojni infrastrukturni i kapitalni projekti. U planu su i novi, čime se stvara pretpostavka za ekonomski razvoj, kaže premijerka.

“Bila su pojedinačna ulaganja, a sad imamo ponovo ojačanu osnovu, krenuli u realizaciju 120 miliona odlazi prema opštinama ove godine za projekte koje su oni naveli da su važni. Mi odobrili ta sredstva i kroz javna ulaganja i kroz sredstva od kliringa”, istakla je premijerka Srpske.

Dobru finansijsku sliku trude se da ostave i narednoj Vladi, kaže Cvijanovićeva, uvjerena da će je formirati iste partije koje su sada na vlasti. Važno je, da odmah nakon izbora budu primijenjeni rezultati, što je demokratski potencijal Republike, iako to mnogi, kaže, pokušavaju da osujete.

“Važno je da imamo ljude koji na isti način posmatraju stvari, razvoj, Republiku i jačanje institucija, a sede i u Sarajevu u ime Republike i ovdje u ime Republike. Zato je naša ogromna šansa da imamo Dodika tamo, jer smo rasterećeni pritiska koje sad imamo. Neće Milorad Dodik dozvoliti da se bilo ko se iživljava na insittijama Srpske i potpisuje tamo neke dokumente u tajnosti. Nama treba da ne moramo da se bavimo nivoom Sarajeva”, naglasila je Cvijanović.

Govoreći o saradnji sa Srbijom, Cvijanovićeva je istakla da je ona na zavidnom nivou. Tome u prilog idu brojni zajednički projekti i privredne aktivnosti, o čemu će biti riječi na zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije u avgustu.