Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje institucije Republike Srpske provode u procesu evropskih integracija, kao i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, saopšteno je iz Kabineta predsjednice Republike Srpske.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o finalizaciji dodatnih odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, te je izražen optimizam da će iz BiH uskoro biti upućeni usaglašeni objedinjeni odgovori i da će BiH u najskorijem periodu dobiti status kandidatata za članstvo u Evropskoj uniji.

Predsjednica Cvijanović je ovom prilikom ponovila da su institucije Republike Srpske nezaobilazan faktor u procesu evropskih integracija, te da se zajedničke aktivnosti u BiH na ovom planu mogu realizovati u skladu sa pravilima i principima sistema koordinacije.

Sagovornici su takođe razgovarali o procesu konstituisanja vlasti nakon okotobarskih izbora, te je predsjednica Cvijanović istakla da je formiranjem vlasti Republika Srpska pokazala da prednjači u odnosu na ostale u BiH gdje ti procesi još traju.

Predsjednica Republike je istakla da će fokus svih nadležnih institucija Republike Srpske i u narednom periodu biti institucionalna, fiskalna i budžetska stabilnost, kao preduslov za uspješan nastavak provođenja reformskih mjera.

Ambasador Vigemark ovom prilikom uputio je zvaničnu čestitku predsjednici Cvijanović povodom izbora za predsjednicu Republike.