Foto: RTRS

“Ovo neću reći kao predsjednik Republike, ali reći ću kao potpredsjednik SNSD-a – super. Ako ljudi iz SDA kažu da je to uslov uslova i da će se samo pod tim uslovom formirati vlast, dakle SDS je prihvatio da je to uslov uslova i da na taj način bude formirana vlast. Super. Čekamo ih”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je upitala zašto su kao uslovi za formiranje vlasti na nivou BiH postavljeni MAP ili usvajanje godišnjeg nacionalnog programa, a ne da se BiH kreće ka Evropskoj uniji.

Prema njenim riječima, aktiviranje MAP-a ne znači automatski članstvo, ali jeste put do članstva u NATO-u, koji traje u zavisnosti od spremnosti države kandidata i tog vojnog saveza.

“Nema mnogo zaštitnih mehanizama u tom slučaju, a pogotovo kada se uzme u obzir ono što se dešavalo u regiji. Jedan od zaštitnih mehanizama je referendum, bio je održan, pa to izignorišete i prebacite u parlament. Negdje je obećavan referendum, a nije bio”, rekla je Cvijanovićeva za “Dnevni avaz”.

Ona je ocijenila da pitanje MAP-a, kao ni bilo koje drugo ne bi smjelo biti sredstvo kojim će bilo ko biti uslovljavan prilikom formiranja vlasti.

“Odgovor zašto je to tako je kod SDA. Logičnije je da bude formirana vlast i sastavljena lista pitanja o kojima imamo i o kojima nemamo dogovor. Naravno, lakše se kretati u oblastima u kojima postoji dogovor, a ove druge treba polako kroz partnerstvo rješavati dok ne dođemo do cilja”, kaže Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, potpuno nepotrebno je stvoren loš ambijent jer je prije pola godine mogla biti formirana vlast.

“Da se to dogodilo ne bismo imali problem sa budžetom institucija BiH, ratifikovali bismo sporazume i krenuli u razne projekte. Posljedice namjernog izbjegavanja da bude formirana vlast su i nefunkcionisanje parlamenta i nedostatak komunikacije sa entitetima. Dobra adresa da to objasne su ljudi iz SDA”, naglasila je Cvijanovićeva.