Prostora ima mnogo, naglasili su sagovornici, a odvijala bi se u novim geopolitičkim uslovima.