Stručnjaci upozoravaju da na ivici siromaštva u Srbiji živi oko 1,8 miliona ljudi.

“To je znatno više nego evropski prosek, to nam pokazuje da svaki četvrti građanin u Srbiji u riziku od siromaštva. Brojke su zastrašujuće”, smatra Ćurčić.

On objašnjava da kad je reč o riziku od siromaštva misli se na ljude koji imaju mesečne prihode ispod 60 odsto medijane odnosno onog što je najčešća plata u Srbiji.

“To je negde oko 330 evra, oni koji imaju ispod toga su u riziku od siromaštva”, navodi on.

Mere štednje koje je Vlada počela da uvodi od 2012. godine ugrozile su neka od osnovnih socijalnih i ekonomskih prava građana, jedan je od zaključaka Inicijative A11.

“Za vreme ministra (Aleksandra) Vulina uvedena je uredba koja je imala za cilj da dovede, kako je tada pravdano, radne aktivacije korisnika novčane socijalne pomoći – uslovljava se pomoć time što oni treba da obave neki posao neplaćeno”, objašnjava Ćurčić i dodaje da se i dalje čeka odluka Ustavnog suda s tim u vezi.

Mesečni iznos socijalne pomoći je nešto iznad 8.000 dinara, međutim ni na to korisnici nemaju pravo tokom cele godine.

Ćurčić ocenjuje da trenutno ne postoji strategija za borbu protiv siromaštva.

“Prethodna je istekla i na novoj još nije završen rad, ne znamo u kom pravcu će ići nacionalni plan kako se mi borimo sa ovim pitanjima. Ne postoji ni nacionalna strategija koja se bavi sistemom socijalne zaštite”, ističe on.

Prema njegovim rečima, ključni predlog Inicijative A11 za borbu protiv siromaštva odnosi se na unapređenje sistema zaštite socijalnih prava.

“Mi smo u novembru 2018. godine predložili Ministarstvu rada da se pristupi ratifikaciji dodatnog protokola kojim se štite prava građana posle zaštite koju bi eventualno pružio Ustavni sud, građani bi imali mogućnost da se obrate Komitetu za ekonomska i socijalna prava UN”, kaže Ćurčić i dodaje da je ta inicijativa odbijena bez obrazloženja.

Ćurčić zaključuje da se može očekivati neka vrsta problematizovanja pitanja siromaštva pred međunarodnim telima za zaštitu ljudskih prava.