Darko Culum
“Tako su se izjasnile i sve naše operativne uprave, koje nisu za to jer bi to bio prenos nadležnosti. MUP Srpske neće pristati na to”, poručio je Ćulum.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat je u realizaciji određeno vrijeme, ali je MUP Srpske uključen tek na kraju.

“Nismo ni znali da postoji takav projekat, odnosno takva inicijativa. To nam nije ni potrebno, jer imamo komunikaciju sa svim policijskim agencijama u BiH putem akata i depeša, koja je u određenom dijelu šifrovana kada je to neophodno. Komunikaciju imamo i putem redovnih sastanaka, komisija i tijela koja se uvode na nivou BiH”, naglasio je Ćulum.

On je pojasnio da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ima ulogu koordinatora između policijskih agencija, ali da nema operativnu nadležnost.

“Direkcija ne vodi istrage, nemaju prijava građana, niti imaju tu ulogu za koju oni smatraju da treba da im pripadne”, rekao je Ćulum.

On je dodao da je slična situacija i kada je riječ o međunarodnoj saradnji, odnosno Evropolu, jer Direkcija za koordinaciju policijskih tijela želi da zajednička kontakt tačka za saradnju sa Evropolom bude smještena kod njih, iako je “kroz operativni sporazum ispregovarano da to bude u Ministarstvu bezbjednosti BiH”.

“Zbog toga još nije formirana zajednička kontakt tačka, niti imamo operativnu saradnju sa Evropolom, a nismo u potpunosti ispoštovali ni operativni sporazum kao što je bilo dogovoreno. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela je učestvovala u pregovorima, ali kada je potpisan sporazum oni su se izjasnili da nisu za to što je dogovoreno”, kaže Ćulum.

Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH je nedavno upućen dopis entitetskim i kantonalnim MUP-ovima i Policiji Brčko distrikta u kojem je zatraženo učešće njihovih predstavnika na sastanku na kojem bi bili dogovoreni tehnički aspekti u vezi sa uvezivanjem operativnih centara svih policijskih agencija u BiH.

Među njima je i frekvencija, odnosno kanal radio-veze putem kojeg bi bila ostvarena međusobna komunikacija, koju bi dodijelila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH