Čubrilović je naglasio da je parlament 19. aprila zvanično zaprimio odluku Ustavnog suda BiH kojom se usvaja zahtjev grupe delegata jednog kluba u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana Zakona o danu Republike.

On je podsjeto da taj sud nije razmatrao zahtjev Vijeća naroda Srpske, organa koji je mogao biti apelant, već je uzeo u razmatranje apelaciju samo jedne grupe delegata, što govori da je sporan kredibilitet i pravo po kojem postupa Ustavni sud BiH.

– Istoriju i činjenice ne može niko mijenjati i jasno je da je Srpska nastala 9. januara 1992. godine voljom srpskog naroda i izabranih predstavnika, prije početka građanskog rata – izjavio je Čubrilović za Glas Srpske.

On je istakao da Ustavni sud BiH, u kome odlučujuću ulogu imaju tri stranca i dva Bošnjaka, može i dalje da donosi političke odluke, a Srpska će u skladu sa Ustavom, ako bude trebalo, ponovo pripremiti nove izmjene zakona.