Nedeljko Cubrilovic

On smatra da dosta široko postavljena koalicija može da usporava rad izvršne vlasti, jer je u bitnim pitanjima potrebno tražiti širok politički konsezus.

“Mislim da će u ovim okolnostima Vlada biti mnogo fleksibilnija i da će se njen sastav mijenjati mnogo brže u slučajevima u kojima neki ministri ne budu mogli da prate tempo rada i ne ostvare adekvatne rezultate rada”, rekao je Čubrilović za “Nezavisne novine”.

Čubrilović je naveo da Nezavisni demokratski klub, prema informacijama sa terena, ima podršku većine članstva, gradskih i opštinskih odbora DNS-a, kao i više od pola odbornika ove stranke u lokalnim parlamentima.

Govoreći o budućem radu parlamenta Republike Srpske, Čubrilović je napomenuo da je Narodna skupština Republike Srpske prvi parlament u BiH koji je konstituisao rukovodstvo, te sproveo sve procedure i izabrao delegate u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda parlamenta BiH.

“Narodna skupština i u ovom, kao i u proteklom mandatu, biće najefikasniji parlament u BiH. Stabilnija skupštinska većina garantuje i pojačanu ekspeditivnost ne samo kroz rad na sjednicama, nego i kroz rad poslanika u odborima i skupštinskim radnim tijelima”, istakao je Čubrilović.

Kada je riječ o najvećim izazovima koji se nalaze pred Republikom Srpskom u naredne četiri godine, Čubrilović je podsjetio da je ovih dana otvoren poziv NATO-a za ulazak BiH u MAP i da je to prvo ozbiljno pitanje sa kojim se Republika Srpska suočava.

On je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske u oktobru prošle godine usvojila Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.

“U Rezoluciji je jasno rečeno da Republika Srpska donosi odluku o proglašenju vojne neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kome bi se donijela konačna odluka o tom pitanju, te da ćemo svaki svoj budući status u bilo kojem savezu uskladiti sa Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma”, pojasnio je Čubrilović.

Čubrilović zaključuje da ovo nije najveći izazov za Republiku Srpsku, već kako podići standard građana, unaprijediti uslove života i zaustaviti demografski odliv stanovništva.