Nedeljko Cubrilovic

Čubrilović je naglasio da je od 24. oktobra 1991. godine, dana na koji je osnovana Skupština srpskog naroda u BiH, do danas, Narodna skupština ostala u funkciji stvaranja zakonskog okvira za političko, institucionalno i ekonomsko jačanje Republike Srpske.

“Skupština srpskog naroda u BiH nastala je odlučnošću i voljom srpskog naroda da se u uslovima političkog pritiska i preglasavanja izbori za slobodu, ravnopravnost i budućnost, u skladu sa svojim nacionalnim interesima i identitetom. Sa ove distance vidimo da je to bio veliki, istorijski potez tadašnjih srpskih poslanika koji su stvorili temelje savremene, demokratske i prosperitetne Republike Srpske”, poručio je Čubrilović.

On je podsjetio da je do sada bilo devet saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koji su izabrali ukupno 14 vlada, te istakao da poslanicima izabranim u desetom sazivu, koji treba uskoro da bude konstituisan, želi da nastave uspješan put parlamentarnog života u Republici Srpskoj.

“Izgradnja demokratskog društva, jačanje vladavine prava, zaštita ustavnog poretka Republike Srpske i stvaranje uslova za bolji život svih građana naše Republike bili su glavni ciljevi svih saziva Narodne skupštine. I aktuelni, deveti saziv, dao je ogroman doprinos u jačanju pozicije Republike Srpske, očuvanju najvažnijih obilježja, i stvaranju demokratskog društva, te pobošljanju životnih uslova za sve naše građane. Nadam se da će učinak desetog saziva biti još bolji i kvalitetniji”, rekao je Čubrilović.