“Važno je da građani glasaju i da se čuje njihov glas. Da glasaju za lidere koji su fokusirani na rješavanje njihovih problema. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država ima mnoštvo posmatrača širom zemlje kako bi izborni proces bio fer i pošten”, rekla je i podsjetila da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pokušale pomoći domaćim političarima da iznađu način za izbor delegata u Domu naroda.

“Imamo nekoliko izvještaja prema kojima je izborni proces adekvatan, a negdje je i narušen. Važno je da građani svoje primjedbe na izborni proces upute prema institucijama koje su odgovorne za to”,zaključila je Cormack.