Foto: SRNA

“NJihov koncept i viđenje BiH, prema ovoj deklaraciji, je politički proces unitarnog uređenja i pokušaj negiranja ostala dva naroda. To je apsolutno antidejtonsko ponašanje SDA i u tom smislu svi bi trebalo da reaguju na ovakvu inicijativu, pa čak i onaj dio međunarodne zajednice i mentora SDA koji se tobože najviše zalažu za poštivanje Dejtonskog sporazuma”, naglasio je Karan.

On je istakao da ova politička deklaracija u kojoj se SDA zalaže za “republiku BiH”, sa ustavno-pravnog aspekta govori da SDA želi da mijenja ustavno uređenje BiH koje ona već ima.

“Sadašnji Ustav karakteriše BiH kao složenu državnu zajednicu dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda. Ustav je definisao ko su nosioci suvereniteta zemlje – a to su entiteti i konstitutivni narodi”, istakao je Karan.

Profesor ustavnog prava je pojasnio da je BiH specifična složena državna zajednica, čiju složenost karakteriše multietičnost, multikefalnost, multipliciranost, te da se BiH zasniva na dva osnovna principa – paritet i konsenzus.

“S toga, iza ovakve namjere SDA i pominjanja ‘republike BiH’ stoji jasna namjera promjene oblika državnog uređenja BiH. To je prevelika i ozbiljna stvar, jer navodima u ovoj deklaraciji ruši se kompletan Ustav BiH, ustavno-pravni poredak i sistem na kojima BiH počiva. Bilo koja akcija na realizaciji tog plana bila bi protivustavna, kažnjiva i, sa političkog aspekta, imala bi dalekosežne posljedice”, ukazao je profesor Karan.

On je upozorio da bi ovakav njihov koncept uređenja BiH ukinuo Republiku Srpsku i pretvorio je samo u jednu teritoriju i ništa više od toga.