Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Dragica Kovač rekla je da su strateški ciljevi resornog ministarstva u naredne četiri godine stvaranje efikasnog zakonodavnog okvira za trgovinsku djelatnost i stimulisanje konkurentnosti domaćih provrednika, te povećanje turističkog prometa i pozicioniranje Srpske kao poželjne destinacije u regionu, ali i šire.

Kovačeva je u intervjuu Srni navela da je dosta već urađeno na ostvarenju tih ciljeva, te dodala da će Ministarstvo nastaviti u tom duhu da bi dobili uređenu trgovinsku djelatnost.

Biće rađeno, dodala je ona, i na unapređenju zaštite prava potrošača u Srpskoj.

“U oblasti turizma ćemo raditi na tome da dobijemo kvalitetan turistički proizvod koji se zasniva na održivom razvoju, kao i na povećanju obima turističkog prometa, odnosno broja turista koji dolaze u Srpsku”, navela je Kovačeva.

Ona je istakla da će Ministarstvo nastaviti promociju i brendiranje domaćih proizvoda jer su se, kako je naglasila, te aktivnosti i u prethodnom periodu pokazale poželjnim i dale su dobre rezultate.

Kada je riječ o promociji domaćih proizvoda, Kovačeva je rekla da će Ministarstvo nastaviti započete aktivnosti, a da će početi i nove.

“Biće nastavljeno i izdavanje godišnjeg biltena `Najbolje iz Srpske`, čiji je cilj predstavljanje najuspješnijih privrednika i njihovih proizvoda. Nastavićemo i kampanju `Naše je bolje` da bismo razvili svijest kupaca i potrošača o važnosti domaćih proizvoda, što ostavlja mogućnost razvoja domaće proizvodnje i zapošljavanja i smanjenje spoljnotrgovinskog deficita”, pojasnila je Kovačava.

Govoreći o zakonskoj regulativi u oblasti trgovine, ona je navela da Ministarstvo planira u 2019. godini donošenje novog zakona.

“Postojeći zakon je u prethodom periodu pretrpio dosta izmjena i dopuna, pa su se stekli uslovi za usvajanje novog akta. Ministarstvo će konsultovati sve relevantne strane da bismo našli najefikasnije rješenje i da bi trgovinska djelatnost u Srpskoj bila normirana kvalitetnim zakonskim i podzakonskim aktima”, navela je ona.

Kovačeva je naglasila da je Ministarstvo planiralo da u 2019. godini prvi put zakonski uredi oblast posredovanja u prometu nepokretnosti što ima za cilj razvijanje tržišta nepokretnosti u Srpskoj i jačanje konkurentnosti domaćih privrednih subjekata u oblasti usluga, te smanjenje sive ekonomije.

Ona je rekla da je turizam u Srpskoj sa razlogom naznačen kao najperspektivnija privredna grana, te najavila da će u narednom periodu Ministarstvo nastojati da se turistička ponuda unaprijedi.

“Važnu ulogu u tome imaju i sredstva koja se prikupljaju po osnovu boravišne takse, koja čine javni prihod Turističke organizacije Srpske i turističkih organizacija gradova i opština”, naglasila je ona.

Prema njenim riječima, zakonom je regulisano da ta sredstva moraju biti utrošena upravo na promociju turističke ponude Srpske, te naglasila da će Ministarstvo raditi na što boljoj koordinaciji izmeđi Turističke organizacije Srpske i gradova i opština da bi ona bila na najefikasniji način upotrijebljena.

Kovačeva je rekla da se, zahvaljujući rezultatima Olimpijskog centra “Jahorina” u prethodnom periodu, može reći da je ovaj zimski centar obrazac za razvoj turizma u Srpskoj.

“Jahorina je olimpijska planina i samim tim njene predispozicije su daleko veće za razvoj zimskog turizma u odnosu na destinacije u okolini. Vlada Srpske i resorno ministarstvo su to prepoznali i pomogli su da se poboljša infrastruktura u ovom zimskom centru”, istakla je ona.

Osim toga, naglasila je Kovačeva, menadžment Olimpijskog centra “Jahorina” je konkurentnim cijenama i kvalitetom skijaških staza doprinio da olimpjska planina postane interesantan zimski centar za turiste i u zemlji i okruženju pa i šire.

Kovačeva je rekla da banjski centri u Srpskoj predstavljaju najposjećenije turističke destinacije u Srpskoj, te navela da u tome prednjači Banja Vrućica kod Teslića koja je privukla veliki broj kako domaćih tako i inostranih turista.

“Banjski centri bilježe rast kada je riječ o dolascima i noćenjima domaćih i stranih turista. Prema statističkim podacima, za 11 mjeseci prošle godine imamo porast dolazaka za 10 odsto, a noćenja za čak 18 odsto u odnosu na isti period 2017. godine”, navela je Kovačeva.

Ona je podsjetila da je u novembru 2018. godine, u ukupnom broju noćenja, banjski turizam imao udio od 46,6 odsto, a osim Banje Vrućice znatan udio u tome imaju i banje Laktaši, Slatina, Kulaši i Dvorovi.

Kovačeva kaže da je neophodno raditi na promociji banjskog turizma, te podsjetila da je u 2018. godinina, na inicijativu resornog ministarstva, osnovan Klaster zdravstvenog turizma Republike Srpske koji ima za cilj institucionalno objedinjavanje banjskih centara, zdravstvenih ustanova, turističkih agencija i oranizacija i nadležnih ministarstava.

Govoreći o saradnji u oblasti turizma sa zemljama okruženja, Kovačeva je rekla da je ona posebno razvijena sa Srbijom i naglasila da su Turističke organizacije Srpske i Srbije uspostavile platformu koja omogućava zajednički nastup na velikim međunarodnim turističkim sajmovima s ciljem boljeg predstavljanja turističke ponude Srpske, što će omogućiti da Srpska bude uočljivija i zapaženija na svjetskoj turističkoj mapi.