Kako je obrazloženo na današnjoj sjednici, zahtjevi su odbijeni kao neblagovremeni jer su podneseni sa zakašnjenjem.

Naime, pravilnikom CIK je predviđeno da se posmatrači prijavljuju najkasnije 15 dana prije održavanja izbora.