U izvještaju objavljenom na zvaničnoj internet stranici CIA navodi se da je BiH jedna od glavnih ruta za prevoz heroina u Zapadnu Evropu, a da je zastupljeno i pranje novca zbog ekonomije koja je bazirana na gotovom novcu.

U izvještaju se kao slabosti navode i slabo pravosuđe, te korupcija, a BiH se suočava i sa problemom nezaposlenosti, loše ekonomije, negativne stope nataliteta, zagađenim vazduhom.

Profesor sociologije na Sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić rekao je za Nezavisne novine da su ovakvi podaci očekivani i da ga ne iznenađuju.

– Država koja normalno funkcioniše i ima osigurane granice, onda su njene granice osigurane i od transporta droge, a ovdje je iznesen podatak da je BiH mjesto koje je sve više pogodno za prevoz droge u Zapadnu Evropu – rekao je Kukić.

Najveća pljenidba heroina u BiH dogodila se u julu prošle godine u Zenici kada je Sipa zaplijenila oko 82 kilograma ove droge, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na više od 12 miliona KM, a pošiljka je stigla iz Bugarske.