Građani sve potrebne informacije mogu dobiti na broj 0800 50 555.