U listu Danas od 14. februara 2019. godine na strani 6 objavljen je tekst „Državni vrh upoznat sa pedofilijom u SPC“, koji je preplavljen neistinama, konfabulacijama, najgrubljim mogućim diskvalifikacijama ove ugledne duhovne institucije, uprkos tome što nije ni približno sa svih strana savršena onako kako bi se to očekivalo.

Poštujem i cenim list Danas, čak sam višedecenijski njegov spoljni saradnik prihvatajući njegovu društvenopolitičku orijentaciju, građansku, pa u tom smislu smatram da se na njega odnosi ono što je poodavno rečeno: NOBLES OBLIGIE, ili, IME OBAVEZUJE!

Stvarno ne znam kako je moguće da Vaš novinar odmah ne uoči da ovaj dijabolos ili klevetnik, Bojan Jovanović, nije psihički uopšte normalna ličnost, nego jedan autentični prevarant. Ovu svoju aksiološku ocenu ću snabdeti adekvatnim materijalnim dokazima, jer čitavu jednu svetlosnu godinu sam udaljen od pomisli, primisli i namere da Bojana Jovanovića povredim, uvredim ili omalovažim.

Jednostavno, on se predstavlja da je monah, a nije; predstavlja se lažno da je sveštenik, a nije; predstavlja se da je sin pravoslavnog sveštenika, a nije; predstavlja našoj javnosti da se u Londonu vodi navodno parnica protiv SPC-a zbog pedofilije bez obzira što to nije istina imajući u vidu da londonski Sud ne može biti stvarno i mesno nadležan ni po jednom slovu Zakona.

Iz priložene dokumentacije se vidi da mu je još 13. septembra 2012. godine Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda izrečena epitimija (kazna) lišavanja svešteno-monaškog čina i vraćanja u red svetovnjaka, s obzirom da je utvrđeno uvidom u Matični izvod venčanih br. 202-1, Beograd, od 23. juna 2012. godine da je zaključio brak sa V. S., rođenom 25. februara 1974. godine.

Aksiomatski je poznato da svaki monah ima celibatni zavet, dakle, zabrane zaključenja braka!

Osim toga, dostavljam Vam izvinjenje Bojana Jovanovića, od 16. juna 2010. godine, u kojem u celosti priznaje svoje klevete u odnosu na NJegovo preosveštenstvo Vasilija Kačavendu i Zapisnik o Glavnom pretresu od 16. novembra 2018. godine, Drugog osnovnog suda u Beogradu u kojem se navodi, na strani 2, da se on izvinjava, takođe, istom Svetom arhijereju zbog nanetih kleveta u štampi obavezujući se da to više neće nikada raditi.

Sapienti sat, ili, Pametnom je dosta!

Poznato je da kada nekoga cenite, od njega očekujete visokokvalitetno ponašanje, pa u tom smislu me zgromilo ovo saznanje da je Vaš novinar mogao da ne primeti kod ovog Klevetnika ono što je očigledno i očibodeće.

Ovakvo neistinito pisanje (druga je stvar kritika očiglednih slabosti) o SPC-u i njenim Visokim Prelatima stiglo je čak sve tamo do Moskovske patrijaršije.

Iz navedene dokumentacije se jasno vidi da je Vaš novinar bio totalno, apsolutno nesavestan i neprofesionalan da se takvo pisanje može označiti kao nešto „iza Boga i iza Uma“, kako bi rekao Mak Dizdar, pesnik „Modre reke“.

Ja sam od početka svih ovih linčova u odnosu na navedenog Episkopa njegov Punomoćnik, višedecenijski, pa u smislu Zakona o javnom informisanju morate da objavite ovaj dostavljeni tekst iz koga će čitaoci videti da je Bojan Jovanović očigledno vešto prevario Vašeg novinara.