screenshot: N1

Bocan-Harčenko je za Politiku naveo da će se Rusija složiti samo sa onim rešenjem koje će biti prihvatljivo za Srbiju.

“Ostaje otvoreno pitanje, kakav je cilj pokušaja da se iskrivi, izopači sadržaj pristupa Rusije, da se taj sadržaj prikaže potpuno obratno”, kazao je on i dodao da se Rusija zalaže za postizanje kompromisnog rešenja između Beograda i Prištine, na osnovu međunarodnog prava važeće Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Prema njegovim rečima, pažnja SB UN prema kosovskoj tematici ne sme da se smanjuje.

“Definitivno rešenje kosovskog problema treba da odgovara međunarodnom pravu. Budući da se radi o obezbeđivanju međunarodnog mira i bezbednosti, takvo rešenje treba da bude odobreno od strane SB UN”, rekao je Bocan-Harčenko.

On je Politici izjavio ranije (izdanje lista od 9. maja) da definitivno rešenje kosovskog pitanja treba da bude utvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, donošenjem nove rezolucije koja bi zamenila važeću Rezoluciju 1244.

“Nepromenljiva pažnja SB UN prema kosovskoj tematici jedan je od preduslova regulisanja problema”, rekao je tada Bocan-Harčenko za Politiku.